Informácie o majiteľovi PMB - stav, s.r.o.

Ponúkáme:

Základové dosky na klúč:

Na základe projektových dokumentácií realizujeme zakladanie stavieb pomocou:

 • Plošných základových pásov
 • Oceľobetónových základových dosiek
 • Základových dosiek na penovom skle (s využitím tepelnoizolačného sklopenového granulátu)

Hrubé stavby:

 • Obvodové, nosné steny, vnútorné steny priečok
 • Stropné konštrukcie (stropy z oceľových nosníkov, keramické stropy, železobetónové stropy)

Oporné múry:

 • Múry z monolitického betónu
 • Železobetónové múry
 • Prefabraikované železobetónové múry (pomocou DT tvárnic, armované)

Betónové cesty:

 • betónové cesty (k radových výstavbách rodinných domov), parkoviská, spevnené plochy atď...

Halové výstavby:

 • halové výstavby dľa technických dokumentácií (haly, priemyselné stavby)

Zemné práce:

 • zemné a výkopové práce (výkop pre kanalizácie, žumpy, základy stavieb...), búracie a demolačné práce, vyrovnávanie terénu...

Naše stroje:

 • JCB 3Cx
 • MST 542

Betonárske práce:

 • miešanie betónu
 • kompletné betonárske práce (pri budovaní základov, základových dosiek, betónových ciest, oporných múrov, iných druhov betonáží...)

Naše stroje:

 • Miešadlá Messersi P4 – 3m3
 • Miešadlo Messersi P2 – 2m3

Autodoprava a štrkopiesky:

Predaj štropieskov:

 • Frakcia 0-2,2
 • Frakcia 0-0,4
 • Frakcia 0-10
 • Frakcia 0-6
 • iné

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Peter Brňák

Dulov 296

018 52 Dulov

tel.+421 905 552 129

Čím sa zaoberáme?

Stavebné, zemné a betonárske práce: základy, hrubé stavby, oporné múry, betónové cesty, haly, autodoprava a predaj štrkopieskov.

Kde nás nájdete?